Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

Fun & flexible software for online communities, teams, and groups

BuddyPress helps you build any kind of community website using WordPress, with member profiles, activity streams, user groups, messaging, and more.

Download BuddyPress →

Profiles

Custom profile fields.
Visibility levels.
Common field types.

Settings

Manage account settings.
Email notifications.
Email and Password.

Groups

Extensible user groups. Allow your users to create micro-communities.

Activity Streams

For members and groups. Sitewide directory and single threads.

Notifications

Get notified.
Smart read/unread.
Fully integrated.

Friendships

Friendship connections.
It's always about
who you know!

Private Messaging

Private conversations, with several members at one time.

...and more!

Extend BuddyPress with hundreds of third party components.

BuddyPress ver 1.2.7 översatt

Published on January 22nd, 2011 by t.sjogren

Nu finns nya översättningsfiler för BuddyPress 1.2.7

För att ladda ner språkfiler följ denna länk:
https://i18n.svn.buddypress.org/sv_SE/tags/1.2.7/
För att installera filer se denna instruktion:
http://se.buddypress.org
Feedback gällande översättning hanteras här:
http://www.tsjogren.se/buddypress/

BuddyPress ver 1.2.5.2 översatt

Published on August 5th, 2010 by t.sjogren

Nu finns nya översättningsfiler för BuddyPress 1.2.5.2.

För att ladda ner språkfiler följ denna länk:
https://i18n.svn.buddypress.org/sv_SE/tags/1.2.5.2/
För att installera filer se denna instruktion:
http://se.buddypress.org
Feedback gällande översättning hanteras här:
https://buddypress.org/community/groups/localization/forum/topic/swedish-translation/
Demoinstallation där ni kan testa BuddyPress på Svenska finns här:
http://www.tsjogren.se/buddypress

BuddyPress ver 1.2.4.1 översatt

Published on July 4th, 2010 by t.sjogren

Nu är den utsprungliga översättningen gjord av @jobjorn uppdaterad från version 1.1.3 till 1.2.4.1 av mig.
För att ladda ner språkfiler för version 1.2.1.4 av BuddyPress följ denna länk:
https://i18n.svn.buddypress.org/sv_SE/tags/1.2.4.1/
För att installera filer se denna instruktion:
http://se.buddypress.org
Feedback gällande översättning hanteras här:
https://buddypress.org/community/groups/localization/forum/topic/swedish-translation/

Blogg skapad

Published on July 1st, 2010 by t.sjogren

Blogg för Svenska översättningen av BuddyPress är nu skapad.
Här kommer info om språkfilerna finnas samt hur man laddar ner och installerar översättningsfiler.

Skip to toolbar