Blogg för Svenska översättningen av BuddyPress är nu skapad.
Här kommer info om språkfilerna finnas samt hur man laddar ner och installerar översättningsfiler.